SEO konzultant

Definice pojmů
SEO - je zkratka pro search engine optimization, tedy optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. V dnešní době pokračuje trend chápat SEO i jako optimalizaci pro lidské návštěvníky.
SEM - tedy search engine marketing je nadřazená kategorie SEO. Obsahuje jak optimalizaci webových stránek pro vyhledávače, tak i využití sociálních sítí.
konzultant - člověk znalý svého oboru, který si troufá radit.