Google

Lokalizované vyhledávání neumí lokalizovat

Lokalizované vyhledávání na Google je užitečný nástroj, ale ne vždy funguje tak, jak by měl. Smysl lokalizovaného vyhledávání je nabídnout uživateli firmu, která podniká v místě, kde se uživatel nachází. Lokalizace uživatele je určena jeho IP adresou, nebo nastavením lokality pod tlačítkem "Vyhledávací nástroje". Firma, která poskytuje službu, je lokalizovaná dle zápisu v Google Maps

Přihlašte se o své autorství na Google

Občas se stává, že je hůře prokazováno autorství textů, nebo autor zapadne v záplavě jiných informací. I autoři si potřebují budovat svůj personální brand. Google pomocí služby Google+ umožnil autorům, aby se prezentovali přímo ve výsledcích vyhledávání na Google.

Formátování statusů na Google Plus

Pohyb na stránce

tlačítko ‘j’ - posouvání dolů
tlačítko ‘k’ - posouvání nahoru

Formátování textu:

Tučně se napíše vše co napíšu mezi dvě hvězdičky *
např. *tučně*
Kurzívou se napíše text mezi dvěma znaky _
např. _kurzíva_

Můžu psát i přešktrtnutým písmem za pomocí textu mezi dvěma znaky pomlčky -
např. -přeškrtnuto-

Formátovací znaky lze kombinovat.