Marketing

Internetový marketing se nedá oddělit od marketingu offline. Seznamte se s teorií i praxí marketingu nejen v online prostředí.


Články nejen o online marketingu

Tři pilíře SEO po Penguin 2.0

Google dlouhodobě usiluje o zkvalitňování výsledků. Původní koncepce hodnocení pomocí Page Ranku se ukázala jako nedostačující. Algorytmus šel obejít pomocí vytváření stránek, které měly sloužit pouze k odkazování, výměnou odkazů, registrací do stovek katalogů, nebo nákupem odkazů (odkazové lišty / bloky). Pomocí přesně voleného anchoru a znalostí správné landing page, která byla na dané klíčové slovo optimalizovaná, šlo celkem snadno dosáhnout předních pozic ve vyhledávání. S tím už je konec. Google Penguin 2.0 tyto metody vyřadil. Není divu, že se v odvětví "SEO služeb" mluví o smrti SEO. SEO přesto nezemřelo. Žije dál, ale bude jiné. Nové SEO má tři pilíře.

Marketing není jen reklama

Na reklamu můžeme vynakládat velké finanční prostředky, a přesto nebude mít účinek, jaký bychom si představovali. Nespokojený zákazník totiž může odradit i desítky až stovky potenciálních zákazníků. Reference spokojeného i nespokojeného zákazníka je v očích potenciálních zákazníků vždy důvěryhodnější, než reklamní sdělení. Marketér se proto musí zabývat i kvalitou a přidanou hodnotou nabízených produktů / služeb. K tomu slouží analytický nástroj označovaný jako marketingový mix.

štítky: 

Schéma internetového marketingu

Pod inbound marketingem se skrývá organicky generovaná návštěvnost. Za návštěvníky inzerent neplatí a z velké části aktivita vychází od návštěvníka, který se o službu/produkt aktuálně zajímá.
Outbound marketing je placená návštěvnost, kterou lze získat i v případech, kdy oslovený návštěvník aktuálně nabízenou službu či výrobek nehledá. Kam patří jednotlivé kanály online marketingu?

štítky: 

Affiliate marketing

Affiliate marketing lze do češtiny přeložit jako provizní partnerský systém. Provozovatel affiliate programu vyplácí smluvně stanovenou provizi z konverzní aktivity zprostředkovaného návštěvníka. Platba většinu probíhá za uskutečněný prodej nebo registraci, ale můžeme se setkat i s platbou za unikátního návštěvníka.

Bannerová reklama

Bannerová reklama nepatří mezi vysoce konverzní kanály. Tvůrci bannerů si toho jsou vědomi a proto se snaží upoutat pozornost. To vede k tomu, že se bannerová reklama snadno stává agresivní a oběžující. Měli bychom se vyhýbat zejména agresivně blikajícím bannerům a bannerům, které překrývají text, nebo jinak zhoršují čtivost. Je důležité vytvořit poutavý banner, ale je také důležité bannerem nerozladit čtenáře. Výrobu bannerů je proto nejlepší přenechat zkušeným profesionálům.

Pages