Minimum správce sociálních sítí

Každý správce sociálních sítí by měl dodržovat určitá pravidla. V tomto článku se zaměřím na minimum správce sociálních sítí. Seznamte se se základními pravidly a principy, které by měl každý správce sociálních sítí dodržovat.

Tvorba obsahu

Každá stránka by měla jasně určenou koncepci. Ideální zákazník firmy je cílovou skupinou i pro firemní stránky. Je proto nutné vědět, kdo jsou vaši zákazníci, jaké mají hodnoty, vkus a životní styl.

Existují tři základní přístupy v tvorbě obsahu.

  • tvorba vlastního obsahu
  • sdílení obsahu tématických stránek
  • přebírání obsahu tématických stránek

Tvorba vlastního obsahu

Tvorba vlastního obsahu je základem pro obsahovou strategii každé stránky. Vlastní obsah je publikace vlastních PR zpráv, tvorba soutěží, uvedení nového produktu, nebo odborné komentáře a reakce na události na trhu.

Sdílení obsahu tématických stránek

Zejména u mezinárodních projektů je vhodným zdrojem inspirace a sdílení stránka fanoušků v jiném jazyku. Sdílet lze i tématické stránky ve stejném jazyku. Sdílení navazuje vztahy mezi stránkami. Svým fanouškům tak poskytujeme servis ve formě doporučení další tématické stránky. Zároveň se zbavujeme nutnosti prokazovat autorská práva na použíté materiály. I ve sdílení existuje reciprocita. Pokud sdílíte určitou stránku, tak zvyšujete pravděpodobnost, že vás tato stránka také bude sdílet. Správce tak nebuduje vztahy jen s fanoušky, ale také s dalšími správci stránek.

Přebírání obsahu tématických stránek

Originální, či zdánlivě originální příspěvky mají vyšší míru zobrazení. Z tohoto důvodu mnozí správci obsah sdílený na jiných stránkách přebírají, ale neuvádějí zdroj. Snadno se tak může stát, že autor původního příspěvku se bude cítit dotčen, nebo nabude dojmu, že byla porušena jeho autorská práva. Když to dopadne dobře, tak můžeme doufat jen v posměšné komentáře na účet "správce zloděje". Tímto způsobem lze budovat jen vztahy s fanoušky, ale těžko navážete vztahy s ostatními správci.

Fotky, videa a obrázky

Fotky a videa jsou populární typ obsahu. Vlastní fotky a videa mají mnohé výhody. Nemusíte řešit autorská práva a zároveň máte originální obsah. Dalším zdrojem můžou být fotobanky, kde si fotky i videa můžeme zakoupit za pár korun. Nevýhodou je neoriginalita takto získaných materiálů. Fotky lze získat i zdarma, ale je dobré brát ohled na typ licence. Oblíbené zpracování fotek je kombinace s doprovodným textem a koláže. To je možné jen u určitých typů licencí.

Publikování odkazů

Součástí tvorby obsahu pro sociální sítě je také odkazování na články. Dobrým zdrojem tématických článků je služba Google Alerts. Díky této službě vám budou chodit na email články, které odpovídají sledovaným tématům, dle nastavení. Pro přesné výsledky je nutné používat operátory vyhledávání.

Nové vlastní články je vhodné před publikací na Facebooku nechat načíst přes službu Facebook debuger. Facebooku tím pomůže zaindexovat nový obsah. Díky tomu se pak odkazovaná stránka zobrazí včetně nadpisu, popisu a obrázku.

Před vložením do Facebook debuger

Příspěvek na Facebooku před načtení debugerem

Po vložením do Facebook debuger

Příspěvek na Facebooku po načtení debugerem

Důležitou součástí odkazu na sociální sítí je meta descriptions. Tento text není na webové stránce vidět. Zobrazuje se jen ve vyhledávání na Google a při sdílení na sociálních sítí. Vhodně volené descriptions zvyšuje míru prokliku. Můžete tak blíže popsat obsah stránky a zároveň i motivovat pomocí call to action znění. Na obrázku výše je meta descriptions "Úvod do správy sociálních sítí".

Propojení s webovými stránkami

Sociální sítě jsou důležitým zdrojem návštěvnosti. Je proto vhodné ulehčit sdílení přímo z vašich webových stránek. Sociální tlačítka a pluginy jsou významným prvky, které přímo ovlivňují úspěch webových stránek na sociálních sítí. Osobně doporučuji minimálně nasazení tlačítka pro like, tweet a +1.